Älskade Valp

Information och regler för valpens första tid på salongen

Vilken hundmänniska älskar inte en busig, gullig liten valp?

Pigga, klara ögon, en konstant viftande svans med dålig koordination och självklart de sylvassa små tänderna som naggar lekfullt i allt de kommer åt.


Vi på Kävlinge Hundsalong älskar valpar av alla sorter och storlekar, och gör allt vi kan för att valpen ska känna sig trygg och respekterad när den kommer hit.

Vi har dock en handfull regler och rekommendationer för valparnas första besök.


- Valpen ska vara minst 13 veckor gammal och ha fått Båda sina valp-vaccinationer. (Läs mer om vaccinationer längre ner på sidan)


- Hundar som i framtiden enbart behöver badas och eventuellt putsas till, bör börja vänjas vid att bada regelbundet från ca 3.5månaders ålder. Ägaren får lov att vara med vid det första besöket.


- De första två eller tre besöken rekommenderas vara puts/invänjnings-besök. Det bör inte gå mer än tre veckor mellan dessa besöken. (ca 30 minuter/besök) Ägaren får lov att vara med vid dessa besöken.


- Första hel-klippning eller trimning (trim = plockning av död sträv päls. Endast för strävhåriga raser) (max 60 minuter) rekommenderas ske tidigast vid 4 – 4.5 månaders ålder (ca 17 – 20 veckors ålder). Valpen som ska klippas ska då ha badat hemma dagen innan.

OBS! Hel-klippning/trimning 'är inget som rekomenderas för valpens FÖRSTA besök på salongen! Invänjning bör alltid ske först!  


- Första helklippning eller trimning, inklusive bad, rekommenderas ske tidigast vid 5 – 5.5 månaders ålder.

Lite info om Valpens Vaccinationer:


Att vaccinera sin valp handlar INTE om att sko veterinärkåren med massvis av pengar!

Det handlar om att SKYDDA DIN VALP, (som du troligen älskar lika mycket som ditt barn!) mot sjukdom, lidande och möjlig död!

Snälla! Ta vaccinations-rekommendationerna på allvar. För din hunds skull!Hundar vaccineras rutinmässigt mot:


  • hundpest (parvo)

  • valpsjuka

  • smittsam leversjukdom (hepatit).


Vid grundvaccination ges två vaccinationer med tre till fyra veckors mellanrum, sedan ges en tredje spruta vid ett års ålder.

Därefter förnyas vaccinationen vart tredje år.


De hundar som ska vara vaccinerade mot kennelhosta skall återvaccineras årligen.


Första vaccinationen ges vid 8 veckors ålder och sedan när valpen är över 12 veckor gammal.

(Hundar som lever i en miljö med högt infektionstryck kan vaccineras från sex veckors ålder.)

Tänk på att avmaska din valp före vaccination.

Vid förstagångsvaccination får hunden ett bra skydd mot sjukdom tre veckor efter vaccination.

Hundens parvovirus typ 2, CPV-2

Parvo orsakar blodiga diarréer och är en mycket allvarlig sjukdom framför allt hos valpar.  Parvovirus är mycket motståndskraftigt och kan överleva i miljön i flera år. Parvovirus tål temperaturer upp till 100 grader och tål de flesta förekommande desinfektionsmedel i vanlig brukslösning. Parvo smittar via avföring (fekal-oral smitta). Indirekt smitta är mycket vanlig då viruset överlever mycket länge i miljön, månader-år.
Rekommendationen är att alla valpar vaccineras mot parvo innan de lämnar uppfödarmiljön.

De flesta vacciner på marknaden är mycket effektiva.

Hundens valpsjukevirus, CDV

Valpsjuka är en av de allvarligaste virussjukdomarna hos hund. Sjukdomen är mycket smittsam och kan drabba mårddjur, hunddjur, hyena, tvättbjörn, björnar, stora kattdjur och säl.
Sjukdomsförloppet börjar med en övergående febertopp inom en vecka från infektionen och akut generaliserad valpsjuka efter ytterligare någon vecka. Valpsjuka drabbar ovaccinerade djur. Effektiv behandling saknas.

Valpsjuka är anmälningspliktig.

Virus förstörs snabbt utanför värddjuret.

Smittan överförs främst med luftsmitta, men smittade hundar kan utsöndra virus med samtliga kroppsvätskor i upp till 90 dagar.

Rekommendationen är att vaccinera samtliga valpar vid 12-16 veckors ålder. Samt revaccination vid ett års ålder.

Smittsam leversjukdom, HCC

HCC är en ovanlig sjukdom som påvisas sporadiskt (0-6 fall/år i Sverige)

HCC/ ger hög dödlighet speciellt bland små valpar och unga ovaccinerade hundar. Sjukdomen har ett förlopp som kan påminna om förgiftning. Hundar som överlever den akuta fasen får buksmärtor, kräkningar, faryngit (inflammation i svalget) och ökad blödningstendens. Gulfärgning ses vanligen inte förrän i senare skeden. HCC är anmälningspliktig.

Viruset kan överleva flera veckor, men förstörs snabbt av värme (60 grader i 3-5 min), men tål alkohol och eter.

Rekommendationen är att alla vaccineras mot HCC som är en reell risk i Sverige.
Valpar som föds upp i en miljö med många okända hundar som får träffa valparna, bör vaccineras redan från 7-8 veckors ålder. Valparna behöver dock vaccineras igen vid 12-16 veckors ålder igen för fullgott skydd.

Kennelhosta:

Rekommendationen är att vaccinera hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat eller liknande.

Kennelhosta/Hundens adenovirus tyd 2, CAV-2

CAV-2 anses vara en av orsakerna till kennelhosta hos hund.

CAV-2 överlever flera veckor i miljön, tål eter, alkohol och kloroform men förstörs snabbt av värme (56 grader i 20 min).

CAV-2 överförs via oro-nasal smitta. Virus kan finnas kvar i celler i lungor och tonsiller hos en infekterad hund i flera veckor men utsöndras endast under 8-9 dagar eftersom de senare neutraliseras av bildade antikroppar. Unga hundar, särskilt nyfödda, är mest mottagliga. Smittspridning sker mycket snabbt bland ovaccinerade djur.

Kennelhosta/Hundens parainfluensvirus typ 2, CPiV-2

CPiV-2 är en av orsakerna till kennelhosta hos hund.
Viruset är relativt instabilt, känsligt för vanliga fettlösande medel.

Smitta sker via direktkontakt och luftsmitta och miljöer där många hundar samlas innebär en ökad risk för infektion.

Vaccin mot CPiV-2 skyddar inte mot infektion men minskar sjukdomssymtomen vid smitta.